Rahabalanssi®

Säästäminen, budjetointi, rahataidot, sijoittaminen 

Miksi jokainen ei vaurastu?

mennessä | 27.11.2022 | artikkeli, Blogi, Rahabalanssi-blogi

Mieli on yksi tärkein työkalumme. Kuitenkin on tilanteita, joissa sen vahvistamiselle ei ole riittäviä olosuhteita tai mahdollisuuksia.

 

Oletko kuullut: ”Susta on mihin vaan, jos vaan haluat tarpeeksi”, ”jokainen meistä voi vaurastua”, ”tämä sopii kaikille, kunhan vaan panostaa tarpeeksi” – lausahduksia? Nämä ovat usein hyvää tarkoittavia fraaseja, jotka todellisuudessa eivät pidä paikkaansa. Niin ihana kuin ajatus onkin, ne ovat irrallaan realiteeteista.

 

Ihanteellisessa tilanteessa kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet ja lähtökohdat vaurastua halutessaan. Valitettavasti emme ole kaikki samalla viivalla, vaikka teknisesti varallisuuden kehittämisen keinot ovat samat jokaiselle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei tilanne voisi kehittyä merkittävällä osalla sellaiseen suuntaan, että vaurastuminen on mahdollista.

 

Jossain elämäntilanteessa, olosuhteissa tai hetkessä se kuitenkin vaatii pidemmän matkan ja suuremman työn. Kaikilla ja kaikissa hetkissä siihen ei vain resurssit riitä. On myös ihmisiä, joilla ei edunvalvonnan vuoski ole päätösvaltaa varoihinsa. Tiedän hieman myös saivartelevani, mutta mahdollisuudet eivät vain ole jokaiselle samat. Eikä tahdolla ole asian kanssa tekemistä.

 

Oman talouden hallinnan parantaminen tuo mahdollisuuksia arkeen lisää.

 

En sano näin lannistaakseni tai tallatakseni jonkun unelmia, vaan sanon tämän siksi, että jokaisessa hetkessä, tilanteessa ja olosuhteissa nämä eivät yksinkertaisesti ole todellisuutta. Avaan kuitenkin syitä ja ratkaisukeinoja enemmän.

 

Olen työssäni taloudellisen hyvinvoinnin valmentajana työskennellyt myös asiakaiden kanssa, jotka ovat opetelleet oman talouden hallinnasta, sijoittamisesta ja varallisuuden kehittämisestä paljonkin. Osa asiakkaistani on jopa työssään läheisissä tekemisissä näiden teemojen kanssa.

 

Haaste on kuitenkin se, että keskittymällä vahvasti varallisuuden kasvattamiseen tai sijoittamiseen, perushallinnan keinot voivat jäädä liian vähälle huomiolle. Jos näin käy, ei ole tavatonta, että sijoitetut varat joudutaankin palauttamaan käyttöön, otetaan osamaksuja tai käytetään luottokorttia, jotta arkikulut tulevat paikatuksi. Voi myös olla, että elämänlaatu kärsii tai säästäminen on kausittausta pyrähtelyä.

 

Jos toiminta ja tavoitteet eivät ole linjassa tämän hetken olosuhteiden, voimavarojen ja osaamisen kanssa, voi hyvä tarkoitus kääntyä tyytymättömyyden ja epävarmuuden kasvuun. Nämä tunteet eivät muodosta pitkäjänteistä toimintaa, mitä varallisuuden kehittäminen vaatii aina.

 

Talouden suunta ei kehity, jos liukuhihna rullaa ilmassa ilman ylätasoa. Vaikka kuinka lappaisi kamaa hihnalle, ne yläpäässä tippuvat maahan.

 

Talouden näkökulmasta tärkeää on oikea järjestys eli talouden suunnan pitkäjänteinen pitäminen ylijäämäisenä. Joskus ensimmäinen ja tärkein askel on velkaantumisen katkaiseminen, eikä aktiivinen varallisuden kehittäminen sijoittamalla. Joskus lähdetään myös siitä, että olosuhteiden elämässä tulee muuttua, jotta talouden tila voi muuttua.

Millä asioilla oikeasti on merkitystä?

 

  • Olosuhteet
  • Voimavarat
  • Osaaminen
  • Toiminta

 

Olosuhteet yhdenkin ihmiselämän aikana vaihtelevat. On vähättelevää sanoa esimerkiski terveydellisistä haasteista toipuvalle, juuri eronneelle tai asuntonsa homeen vuoksi menettäneelle ihmiselle, että jos vain tahdot riittävästi, niin voit vaurastua.

 

En vähättele tahdon vaikutusta, mutta ilman toiveikkuutta ja mahdollistavia olosuhteita se tahto ei sellaisenaan riitä. En epäile sekuntiakaan, etteikö vaikeissa olosuhteissa olisi tahtoa voida paremmin ja olla taloudellisesti paremmassa tilanteessa. Kuitenkin tulee pitää realiteetit tilanteen mukaisissa tarpeissa ja muutoksissa. Unelmointi on tärkeää, mutta kannustuspuhe tai affirmaatiot eivät muuta jos asiat eivät muutu. Tällaiset tuovat monesti voimaa ja jaksamista toimia, eikä sellaisenaan niiden merkitystä mielelle pidä vähätellä.

 

Ihminen tulee kohdata siinä tilanteessa ja hetkessä, jossa hän juuri sillä hetkellä on. Tahto- puhe voi synnyttää vaikeassa tilanteessa olevalle ihmiselle ennemmin syyllisyyden ja huonommuuden tunnetta sekä negatiivista painetta omasta vastuustaan vaurastua kuin voimaantumista ja toimintaa.

 

Tarvitsemme kuulemista ja kohtaamista juuri siihen hetkeen missä olemme. Sellaista tukea ja apua, joka auttaa hallitsemaan ensin perusarkea sekä perusarkitaloutta ennenkuin olosuhteissa on valmiuksia muutokselle ja varallisuuden kasvulle.

 

Eräs asiakkaani oli erittäin vaativassa tilanteessa noin vuosi ennen asiakkuuttaan. Taloudellinen epävarmuus oli pitkään kestänyt tila. Tulot olivat epävarmoja ja epidemia aika vaikutti tilanteeseen lisää. Ruokaan ei aidosti riittänyt rahaa. Kävin tilannetta läpi hänen kanssaan ja ohjasin siihen, mitä kautta akuuttia tilannetta voi lähteä purkamaan ja mistä siihen voi saada maksutta apua (Takuusäätiö sekä talous- ja velkaneuvojat).

 

Kului suurin piirtein vuosi ja hän oli uudelleen minuun yhteydessä. Olosuhteet olivat paremmat ja vakiintuneet ja kyky lähteä kehittämään omaa talouden tilannetta oli merkittävästi lisääntynyt. Muutosmatka myös taloudessa tai taitojen kehittymisessä alkoi.

 

Jos raha ei riitä perustarpeisiin, on tärkeää tukea sitä, että tilanne muuttuu paremmaksi, eikä ohjata siihen paljonko kuukaudessa pitäisi sijoittaa, jotta eläkkeellä elämä olisi väljempää.

 

Yleinen hetkellinen taloudellisten olosuhteiden muutoksen tilanne on perhevapaa tai opiskeluaika. Olosuhteet voivat olla varallisuuden kehittämisen näkökulmasta haasteelliset myös omien haaveiden tai tarpeiden vuoski. Nämä haaveet ja toiveet eivät poissulje vaurastumista.

 

On täysin mahdollista aloittaa vaurastuminen myöhemmässä vaiheessa, eikä todellisuudessa kolmen vuoden vaikutus sijoittamisen aloittamisajankohdassa ole dramaattinen esimerkiksi 25 vuoden aikajänteellä. Sen sijaan harkitsemattoman ja hallitsemattoman velkaantumisen välttäminen on.

 

Jos sijoitat matalakuluiseen indeksirahastoon 3 vuoden ajan 100 euroa kuussa ja seuraavat 22 vuotta 400 €/kk, kertyy tänä aikana 260 000 euron sijoitusvarat 7 % laskennallisella vuosituotolla.

 

Jos olet 3 vuotta sijoittamatta ja sen jälkeen sijoitat saman 400 €/kk 22 vuoden ajan on potti noin 250 000 euroa.

 

Jos taas kolmen vuoden ajan velkaannut 20 000 euroa, maksat velan sen jälkeen 5 vuodessa ja sitten sijoitat 400 €/kk 17 -vuoden ajan on sijoituspotti 190 000 euroa. Sijoittamisesta on siis hyötyä joka tapauksessa, mutta on edullisempaa aloittaa nollatilasta kuin miinukselta.

 

DISCLAIMER: Tätä ei tule käsittää sijoitussuosituksena. Tuotto kehittyy todellisuudessa vaihtelevalla vuositasolla ja ajoittain se on myös negatiivinen. 

 

Etenkin, jos säästäminen tuntuu syövän arjen mielekkyyttä todennäköisemmin säästösumma ei kasva samalla tavalla kuin tilanteessa, jossa talouden ja säästämisen suhde on positiivinen. Säästämisen taidon kehittymiseksi onnistumiset ovat tärkeitä. Kannattaa mieluummin säästää niin vähän, että se on vaivatonta, kuin vaatia megatuloksia, jos suhde säästämiseen on haastava.

 

Keskeisin kysymys on, miten taloudelliset pitkäaikaisvaikutukset hallitaan ja mahdolliset haitat minimoidaan. Esimerkiksi opintolaina on monelle tarpeen ja siten opintoaika velkaannuttaa, kuitenkin työelämään siirtyminen tai palaaminen kasvattaa tuloja ja maksuvaraa.

 

Kun säästöjen ja velkakulujen osuus suunnitellaan keskeiseksi osaksi arkitaloutta, lähitulevaisuudessa varallisuuden kehittämismahdollisuuden kasvavat luontaisesti. Vaikka varallisuuden kehittäminen ei olisi mahdollista suorana toimintana, se ei tarkoita, ettei siihen olisi mahdollisuutta pidemmällä aikavälillä.

 

Hallinta on aina ennen kasvua.

 

Vaikka halu vaurastua ei riittäisi tänään lisäämään varallisuutta, olosuhteiden muuttaminen ja muuttuminen sellaiseksi, että ylijäämää muodostuu ja ylijäämäosuus kasvaa tulee mahdollistamaan varallisuuden kehittämisen.

 

Voimavarat ja jaksaminen ovat elämämme virtalähde

 

Muistan hyvin sen tilanteen, kun parikymppisenä makasin useamman tunnin tuijottaen Frendit dvd:n alkuruutua. En vaan kyennyt nousemaan sohvalta vaihtamaan toista dvd:tä.

 

Elämässä voi tulla erilaisia hetkiä, jossa syystä tai toisesta voimavarat ovat vähäiset. Vaikka näennäiset olosuhteen olisivat esimerkiksi säästämistä ajatellen kunnossa, jos perusasioista huoletiminen vaatii ponnistelua, ei energiaa ole tulevaisuuden suunnitteluun. Joskus myös se oma toipuminen tai palautuminen vaatii taloudellista panostusta, joka onkin tärkein käyttökohde.

 

Pelkästään työuupumuksen oireusta kärsii vähintään joka neljäs työikäinen suomalainen. (Lähde: Lääkärikirja Duodecim, 2022 a) Lisäksi masennusoireita on joka kuudennella suomalaisella jossain elämänsä vaiheessa (Lähde: Lääkärikirja Duodecim, 2022 b). Iso osa meistä on siis jossain vaiheessa tilanteessa, jossa tärkeintä on panostaa palautumisen mahdollisuusksiin ja omaan kuntoutumiseen. Pitkittyessä tällaiset haasteet ja niistä toipuminen myös monesti hidastuu tai haasteet syvenevät.

 

Kuten jo viittasin, olen itse ollut koko aikuisikäni näissä oireista kärsineiden joukossa. Pelkästään tänä vuonna olen käyttänyt rahaa oman hyvinvointini tukemiseen ja itseni kuntouttamiseen viisinuneroisen summan niin valmennusavun, olosuhteideni parantamisen kuin terapiapalveluidenkin muodossa.

 

Vaikka kyseinen summa sijoitettuna olisi eläkeikääni mennessä tuottanut 100 000 euron potin, mieluummin elän arkeani ilman jatkuvaa pyrkimystä vain pärjätä. Elämän tarkitus on olla paljon enemmän kuin selviytymistä.

 

Useilla asiakkaistani on myös kokemuksia esimerkiksi uupumuksesta, muista jaksamisen haasteista sekä vaikeista elämänkokemuksista, jotka ovat voineet vaikuttaa käsitykseen omasta itsestä ja mahdollisuuksista. Monelle on syntynyt suorittamisen tarve, vaativa suhde itseen ja jonkinlainen sisällä kannettava häpeä tai huonommuus.

 

Tällaisilla tekijöillä on paljon vaikutusta omien mahdollisuuksien näkemiseen, kulutussuhteeseen ja erilaisiin tunteiden toiminnallisen käsittelyn tapoihin, kuten lohtushoppailuun. Moni myös kantaa kokemusta syyllisyydestä ja siitä, että ”kyllä aikuisena pitäisi osata ja hallita”. Moni myös turhautuu, sillä tahdosta tosiasiallisena esteenä ei ole kysymys.

 

Ensin ei ole kyse tahdosta vaan olosuhteiden muuttumisesta ja voimavarojen palautumisesta. Sen jälkeen on hyvä varmistaa perustietotaito ja ymmärrys, jotta on mahdollista tehdä kestäviä ja toimivia ratkaisuja.

 

Aina tietotaito ja toiminta eivät tue toisiaan ja ratkaisut voivat tuoda haasteita myöhemmin. Ei ole tavatonta, että sijoittaminen aloitetaan valtavalla innolla ja ajatuksella vaurastumisesta. Saatetaan ostaa esimerkiksi hypetettyjä osakkeita tai halpa asunto sijoituskohteeksi tutustumatta sen enempää kohteeseen, sen toimivuuteen ja riskeihin sijoituskohteena. Mahdollisesti sijoitetaan omat puskuritarpeet tai lyhytaikaiset säästöt, jolloin yllättävissä kuluissa saatetaan turvautua luottokorttiin tai sijoitusten realisointiin. Sijoitusten arvo voi olla laskenut, jolloin tarvittavaa rahaa ei olekaan riittävästi.

 

En sano, ettei sijoittamisen aloittaminen olisi hyvä asia, mutta kiire kehittää varallisuutta ilman talouden perushallintaa ja oman talouden ymmärrystä voi luoda tilanteen, ettei tahdosta ja kovasta halusta huolimatta talous kehity.

 

Kohtaamani haaste on myös varallisuuden kehittämisestä aiheutuneet liian korkeat kulut. Olen kohdannut työssäni asiakkaita, jotka ovat aloittaneet sijoittamisen asuntoihin hyvänä keinona vaurastua. Kuitenkin on ollut kohteita ja tilanteita, joissa sijoittamisen kulut ovat sen verran korkeat, ettei arkitaloudelle jää riittävästi käyttövaraa.

 

Vaikka pitkällä aikavälillä nettovarallisuus kehittyisi, vuosikymmenen talouden stressaaminen monesti vaikuttaa epäedullisemmin elämänlaatuun, kuin saavutettu varallisuus. Lisäksi tulojen ollessa menoja pienemmät taloudessa on velkaantuva suunta.

 

Oman talouden hallinta on opittavissa oleva asia, riippumatta sen tilasta tai aiemmin saadusta opista. Myöskään talousosaamisen haasteet, eivät ole itsestä kiinni. On vähintäänkin inhimillistä, että talouden hallinta on haasteellista, jos toimivaa mallia ei ole siihen saanut esimerkiksi omasta lapsuudestaan tai elämän varrella. Jos kohtaa tilanteen, että jokin pitäisi vain osata saamatta harjoitusta ja oppia, on hallinta haastavaa. Lisäksi voi syntyä huonommuuden kokemuksia ja vaativuutta osaamisestaan.

 

En osaa puhua espanjaa, en ole sitä koskaan opetellut tai sitä ei ole koskaan puhuttu. Vaikka minut heittäisi Espanjaan en puhuisi sitä sen enempää. Se veisi energiaa, aikaa ja vaivaa (ja turhautumista) opetella kieli, jotta voisi toimia vieraassa kieliympäristössä. Sama taloudessa.

 

Sinun syysi ei ole sinun osaamisesi. Olemassa olevalla osaamisella tehdyt ratkaisut ovat sellaisia, joista syntynyt velvoite seuraa meitä. Joku ratkaisu on voinut olla huono ja epäedullinen. Se on kaikella tavalla osa ihmisyyttä. Se ei tee aikuisena huonommaksi tai kyvyttömämmäksi.

 

Kuten huomaat, matka on hyvin eri pituinen lähtökohdilla. Hyvällä osaamisella ja voimavaroilla voi keskittyä olosuhteiden muuttamiseen. Mahdollistavilla olosuhteilla ja voimavaroilla oman osaamisen vahvistaminen riittää. Perusosaamisella ja mahdollistavilla olosuhteilla riittää, että oma jaksaminen on kunnossa. On helpompaa, motivaatiota ylläpitävämpää ja vähemmän uskoa ja halua koettelevaa ylittää yksittäinen este kuin kaikki kolme.

 

Vielä taustatekijöiden ollessa kunnossa tarvitaan oikeita toimia tilanteen kehittämiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi. Työssäni huomaan, miten epävarmuus vaikeuttaa ryhtymistä ja kehittymistä. Osaamisen lisääminen ja oikeiden toimien tekeminen onkin yleisimpiä syitä valmennukseeni hakeutumiseksi. Oli kyseessä sitten parempi talouden hallinta, kulutustottumusten muutokset, hyvä maksusuunnitelma jäännösveroille tai oman varallisuuden kehittymissuunnitelman tekeminen ja toiminnan aloittaminen.

 

Halu parempaan on ajuri ja motivaattori, mutta sen lisäksi joskus tarvitsee ensin peruspohjan vahvistusta tai tukea ja osaamista, jotta myös välttyy toteuttamasta sanontaa ”per*e edellä puuhun”.

 

On myös tärkeää muistaa, että ilman omien tarpeidemme sanoittamista on myös avun saaminen usein haasteellisempaa. Tahto-mantran sijaan pysähdy sen äärelle mitä ensin tarvitset ja miten toimit. Tahto on tärkeä ja validi, kun olosuhteet ja voimavarat ovat kunnissa. Tahto on tärkeä myös motivoimaan osaamisen lisäämistä. Tahto tai halu ei kuitenkaan ole ratkaisevin tekijä vaurastumiseen. Se yksin ei riitä, eikä siihen yksin tulisi vedota.

 

Jos sinä tarvitset tukea ja asiantuntemusta matkallesi, vuoden 2023 valmennuspaikat ovat nyt haussa! Tutustu ja hae valmennukseen tästä.Tutustu ja hae valmennukseen tästä.

 

 

 

 

 

0 kommenttia

Jenna Mattila

Taloudellisen hyvinvoinnin asiantuntija, tietokirjailija ja kouluttaja, jonka missiona on saada taloudellisen hyvinvoinnin näkökulma osaksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin määritelmää ja tarjota tukea ja keinoja vahvistaa tätä yhteiskuntatasolla.

Uutta blogissa

Miksi veroista pitäisi kiinnostua?

Miksi veroista pitäisi kiinnostua?

Verot ovat mielikuvassa monesti kankea, tylsä ja pakollinen paha. Samalla verotus on aihe, joka koskettaa aivan jokaista ja jokaisen arkea niin tuloverotuksen, pääomatuloverotuksen kuin arvonlisäveronkin puolesta. Kaikkeen missä raha liikkuu liittyy verotus.  ...

lue lisää

Arkisto

Onko sinulla kysyttävää, lähetä viestiä!

14 + 13 =

Paranna taloudellista hyvinvointiasi

Ota taloutesi haltuun!