Rahabalanssi®

Säästäminen, budjetointi, rahataidot, sijoittaminen 

Taloudellisesti kestävä vai kestämätön parisuhde?

mennessä | 14.11.2020 | Blogi, Rahabalanssi-blogi | 0 Kommenttia

Onko ero taloudellisen laskusuhdanteen tae?

 

On totta, että suhteelliset elinkustannukset ovat korkeammat yhden kuin kahden hengen taloudessa. 

Kyselin oman Instagram -kanavani kautta kokemuksia siitä, miten ero on vaikuttanut taloudelliseen tilanteeseen. Vastaajista (n = 62) jopa 65 % koki eron parantaneen omaa taloudellista tilannettaan. Otanta ei tietysti ole yleistettävissä, mutta antaa näkökulmaa siihen, ettei suhdestatus määritä taloudellista tilannetta. Taloudellisen tilanteen paranemisen syyt olivat muun muassa puolison erilainen rahankäyttötapa, puolison työttömyys, puolison riippuvuudet tai tuhlailu sekä parisuhteenaikainen korkea elintaso, joka tuo myös korkeat elinkustannukset.

Onko ero automaattisesti taloushuoli, jos huollettavana on alaikäisiä lapsia? 

Jos perheessä on kahden aikuisen tulot, on yleensä myös kahden aikuisen menot. Asuntotarpeet ja ruokakulut ovat erilaiset yhden ja kahden aikuisen talouksissa. Elämisen kustannukset muodostuvat monesta pienestä palasesta ja arjen valinnasta. Kysyin tarkennuksia onko ollut huollettavia lapsia erotessa ja miten tämä jakautuu eron jälkeen taloudellisen tilanteen paranemisen ja heikentymisen kesken.

Vastaajista (n = 60 ) 65 % oli lapsia. Jopa kaksi kolmannesta alaikäisiä huollettavia omaavista vastaajista (66 %) koki taloudellisen tilanteensa parantuneen eron myötä.

Onko siis totta, että yksinhuoltaja ei voisi säästää tai sijoittaa tai eläisi kädestä suuhun?

Vastaajista lapsettomilla taloudellinen tilanne parani eron myötä 62 %. 

Tässä kyselyssä täytyy pienen otannan lisäksi huomioida kanava, jossa asiaa kysyn. Instagram-tiliäni seuraavista 95 % on naisia. Heistä 80 % edustaa omaa ikähaarukkaani, eli 25-44 vuotiaita. Yhtäkaikki vastaukset herättivät jopa itsessäni pientä yllätystä.

Kriisi pysäyttää

Samanaikaisesti vastaukset herättävät kysymyksen siitä, miksi tilanne on tämä. Miksi kahden aikuisen taloudessa taloustilanne ei ole yhtä hyvä kuin yhden? Yhteisten tavoitteiden eriäväisyys, toisen rahankäyttötaitojen ja budjetoinnin puute tai toisen tulojen puute. Lapsiperheissä on myös hyvä huomioida lähivanhemman kasvava tukien määrä sekä usein päivähoitomaksujen vähentyminen. Olen käynyt keskustelua yksinhuoltajien tai lähivanhempana olevien sinkkuvanhempien kanssa, joilla muuttuneen elämäntilanteen myötä ei ole enää isoa talolainaa, puolison toivomaa korkeampaa elintasoa ja näiden myötä korkeita elinkuluja. Koti on saattanut vaihtua kompaktiin kerrostaloon, päivähoito muuttua maksuttomaksi ja elatusmaksujen ja lapsilisän korotuksen myötä tulot kasvaa. Kokonaistilanteessa rahaa saattaa jäädä säästöön ja sijoitettavaksi aiempaa enemmän. Loppujen lopuksi kyse on valinnoista. Jäädäkö omakotitaloon asumaan lasten kanssa tuttuun ympäristöön korkeampine kuluine vai muuttaa edullisempaan asuntoon ja kyetä edelleen kustantamaan harrastuksia? Valinnat eivät ole helppoja, eikä joukossa ole yhtä ainoaa oikeaa valintaa. Kuitenkin nämä ovat valintoja. 

Ero ja kriisi on myöskin pakottava hetki pysähtymiselle ja elämän kohtaamiselle. Ihminen on hyvin ongelmanratkaisukykyinen, kun tulee eteen tilanne, jossa ei ole juurikaan vaihtoehtoja. Vaikka aiemmin talouden hoito olisi ollut suurpiirteistä tai puolison vastuulla, ero pakottaa pysähtymään tilanteen äärelle. Miten minä selviän taloudellisesti yksin? Kun omia taitoja alkaa kehittää ja muuttaa on se matka samalla monesti voimaannuttava. Minä osaan, minä pystyn, minä kykenen. Minä seison vihdoin omilla jaloillani, teen omista toiveista ja tarpeista nousevia päätöksiä ja vastaan yksin seurauksista. Samalla ei tarvitse kantaa vastuuta toisen epäedullisista ratkaisuista. Totuus on kuitenkin se, että parisuhde on kahden kauppa. Samassa suhteessa ei voi olla taloudellisesti hyvinvoivaa ja taloudellisesti pahoinvoivaa yksilöä. Suhde voi joko nostaa tai vetää alas, mutta ääripäiden välinen tila ei kestä, ellei löydetä ja etsitä ratkaisu vähintään keskivaiheilta. Toista ei kuitenkaan voi muuttaa. 

Miten sopia raha-asiat parisuhteessa, jossa toinen hallitsee rahaa ja toista raha hallitsee?

Parisuhteessa tulisi olla tasavertaisuus ja keskusteluyhteys myös kipeisiin ja epämieluisiin aiheisiin. Puolison puolesta budjetoimalla ja rahaa hoitamalla harvoin saadaan rahankäytössä muutoksia. Ainakaan kestäviä. Turvallista voi olla lähteä yhdessä katsomaan talouden lukuja. Mitä eläminen maksaa, mitä muita kuluja tulee? 

  • Kartoittakaa yhdessä mitä eläminen maksaa. Mitkä ovat yhteisiä kuluja ja mitkä kunkin omia
  • Sopikaa pelisäännöt kulujen jakamisesta (mielellään euromääräiset tai tuloihin suhteutettu prosentuaalisesti)
  • Sopikaa miltä tililtä maksatte mitkäkin laskut/maksut ja pysykää sovitussa
  • Suunnitellessanne kulujen jakoa, pitäkää huoli, että molemmille jää mahdollisuus säästää/sijoittaa sekä pelivaraa käyttää rahaa vapaavalintaisiin asioihin

Jos puoliso haaveilee 70 tuuman taulutelkkarista ja itse haaveilee lapselle merkkivaatteen ostosta on tärkeää muistaa, että jokaisen yksilölliset haaveet ovat yhtä tärkeitä. Vaikka tällaiset hankinnat olisi helposti aseteltavissa yhteiseen hyvään – omiin tarpeisiin. Puoliso voi kokea television katselun perheen yhteisenä hyvänä yhtälailla kuin toinen lapsen pukemisen hittivaatteisiin.

On siis tärkeää kuulla toisen toiveet ja tarpeet ja antaa tilaa itsensä toteuttamiselle talouden kestävyyden rajoissa. Oikeus omiin rahoihin tulisi pitää ja siten oikeus toivottuihin omiin hankintoihin, kun se ei vyörytä kustannuksia toiselle. Parisuhteessa on myös toivottavaa rakentaa matkaa kohti yhteisiä unelmia ja haaveita. Tärkein on aina rakentaa rahapuhe ja talous omaan parisuhteeseen sopivaksi.

Miten teidän suhteessa rahasta puhutaan?

 

-Jenna

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Jenna Mattila

Mottoni on "ei ne isot tulot vaan tietoiset menot". Olen 32-vuotias vaimo, yrittäjä ja sijoittaja sekä hifisti pihi kotiäiti.

Uutta blogissa

Arkisto

Raha on resurssi, jota tietoisesti ohjaamalla saat elämääsi aidosti merkityksellisiä asioita lisää. Oli se sitten vapaa-aikaa tai unelmiesi ura! 

Raha on väline, sinulle merkityksellisiin asioihin!

Raha on resurssi elämässämme, emme voi kiistää sen tärkeyttä, mutta raha itsessään on väline, joka käsissämme oikein ohjattuna muuttuu mahdollisuuksiksi ja lisääntyväksi merkityksellisyydeksi omassa elämässä.

Olen selvittänyt ajatusten, tunteiden sekä toimintamme vaikutuksia talouteen ja vastaavasti taloudellisen tilanteen vaikutuksia hyvinvointiimme.  Taustani ansiosta minulla on erinomainen ymmärrys muutoksen tukemisen keinoista ja mitä aidosti mielessämme ja toiminnassamme tulee tapahtua, jotta muutos onnistuu.

Taustani ansiosta työterveyteen erikoistuneena hyvinvoinnin asiantuntijana käsittelen talouden teemoja inhimilliset lähtökohdat, tilanteet ja arvot huomioiden. Se mikä on tuottavin, ei läheskään aina ole inhimillisesti paras, eli sinulle merkityksellisin!

Taustani työterveyshoitajana on näyttänyt myös talouden moninaiset roolit elämässämme ja sen haastekokemusten haittavaikutukset aina perhevapaiden, opiskelun, työkyvyn, alanvaihdon kuin eläkkeenkin suhteen. 

Pääkanavani vaikuttajana on Instagram, joissa jaan ajatuksiani päivittäin taloudellisen hyvinvoinnin kokonaisuudesta oman kasvun ja heikkouksienikin kautta sekä tietoa talouden hallinnasta ja taloudellisen hyvinvoinnin kehittämisestä erityisesti ruohonjuuritasolla ja arkitalouden kautta.

Olen myös konkreettisesti tukemassa ja luomassa toimivia yksilötalouden ratkaisuja ja keinoja sopeuttaa omaa toimintaa erilaisiin, muuttuviinkin elämäntilanteisiin. Esimerkiksi asiakkaani ovat onnistuneet maksamaan valmennusten avulla velkoja tuhansia euroja muutamissa kuukausissa olemassa olevilla tulovirroilla. Muutoksella on edetessään valtava voima.

Olen muun muassa kouluttanut alanvaihtoa suunnittelevia oman talouden muovaamiseen tavoitteille sopivalle tasolle sekä kannustanut ja auttanut satoja ihmisiä kokemaan taloudellista mielenrauhaa ja suunnittelemaan omaa talouttaan paremmin. Talouden hallinnalla on työtäni tarkastellen positiivisia vaikutuksia aina omaan hyvinvointikokemukseen saakka. Lisäksi peilaan toimintaani vahvasti näyttöön perustuvaan tietoon muun muassa muutoksesta, voimavarakeskeisestä toiminnasta ja vahvuuksista. Jokainen ansaitsee vahvan taloudellisen itsetunnon.

Esikoiskirjani on tulossa kesäkuussa 2022 MoneyMindfulness -muutoksen työkirja, joka pureutuu tutkittuja menetelmiä hyödyntäen muutokseen ja sen edistämiseen. Tieto yksin ei sitouta muutokseen.

Vaikka pidän sijoittamista ja säästämistä erittäin tärkeänä kokonaisuutena, oman talouden hallinta alkaa oman toiminnan tunnistamisesta ja kulutussuhteen sekä rutiinien muuttamisesta.

Säästäminen tai sijoittaminen eivät teknisenä toimintana takaa sitä, että raha voidaan pitää säästössä tai sijoituksissa. Kakku tulee leipoa ensin, jotta se voidaan kuorruttaa, sen vuoksi painotan perusasioiden viilaamiseen, oman toiminnan ymmärtämiseen sekä ajattelun ja toiminnan muutokseen kokonaisvaltaisesti.

Mitä tahansa tunteita raha sinussa herättääkään, autan sinua saavuttamaan toivomasi ja tavoittelemasi taloudellisen hyvinvoinnin tilan. Kehitetään yhdessä taitojasi niin, että voit säästää ja kokea taloudellista vahvaa itsetuntoa, valjastaa taloutesi mahdollistamaan merkityksellisiä asioita ja unelmiesi toteutumista, riippumatta missä olet nyt.

Rahataidoilla on suurempi merkitys taloudelliseen tasapainoon, kuin pelkillä tuloilla. Autan sinua lähemmäs MoneyMindfulness, hyvinvoivan talouden tilaa. 

Autan sinua näkemään mahdollisuuksia ja rakentamaan vahvan väylän merkityksellisempää elämää ja arkea kohti!

Paranna taloudellista hyvinvointiasi

Ota taloutesi haltuun!