Rahabalanssi®

Säästäminen, budjetointi, rahataidot, sijoittaminen 

Vuoden 2021 budjettisuunnitelmaa ja omia tavoitteitani

mennessä | 30.12.2020 | Blogi, Rahabalanssi-blogi | 0 Kommenttia

Avasin tässä postauksessani vuoden 2020 tulojani sekä menojani. Avasin myös Instagramissa vuonna 2020 saamiani lisätuloja. Lisätuloja olen saanut osinkoina, luovutusvoittoina, vuokratuloina, kaupallisista yhteistöistä somesta, valtuustopalkkioina sekä kulukorvauksia yritykseltäni.

Olen ollut vuoden 2020 äitiyslomalla 1.6. saakka. Tämän jälkeen vietin lomat, jotka olivat kertyneet äitiysloman ajalta ja jäin hoitovapaalle. Olen työnantajalleni ilmoittanut olevani hoitovapaalla kuopuksestani elokuuhun 2022, eli hänen kolmevuotispäiväänsä. Tämän vuoden aikana on kuitenkin asioita tapahtunut isoin harppauksin erilaisen työelämän rakentamisen suuntaan.

Olen perustanut yritykseni syyskuussa 2020 ja teen sivutoimisesti valmennus/koulutustyötä, teen puhujakeikkoja sekä tuotan erilaisia valmennuksia ja työkaluja taloudellisen hyvinvoinnin ja rahataitojen tueksi. Lapset ovat kotihoidossa, joten päätoiminen työ ei olisi ajankäytöllisesti vielä mahdollistakaan. Olemme hakeneet päivähoitopaikkaa isommalle lapselle, mutta jono toivomaamme päiväkotiin on pitkä. Ensivuodelle alkuperäinen budjettini on suunniteltu hoitovapaan perusteella jo kesällä. Kuitenkin tilanne on muuttunut ja näin ollen myös oma tulotilanne.

Hoitovapaani ajan puoliso maksaa pääosin perheen asumisen kustannukset sekä yhteiset laskut, minä maksan 50 % ruuista, lasten menot sekä taloustarvikkeet ja omat menoni, rahaa jää säästettäväksi ja sijoitettavaksikin. Yrityksen perustamisen myötä saan vuokratuloa yritykseltäni. Lisäksi voin nostaa yritykseltä siihen sijoittamani varat milloin haluan. Palkkaa en vielä itselleni maksa, mutta tavoite on aloittaa palkanmaksu itselle vuonna 2020 ja saada kasvatettua palkkasummaa kaksiportaisesti.

Tuloni ovat nyt vakiintuneet kotihoidon tukeen ja lapsilisiin sekä vuokratuloon yritykseltä. Nämä ovat kaikkiaan kuukaudessa noin 630 €. Vuokratulon ohjaan suoraa asumistilille, se on minun osuuteni tällä hetkellä perheen yhteisistä asumiskuluista/laskuista.

Menoni tällä tulotasolla ovat seuraavanlaiset:

 • 200 € ruoka (50 % ruokabudjetista)
 • 50 € lapset
 • 50 € muut tarpeet
 • 100 € minä
 • 100 € sijoitukset
 • 30 € säästö
 • 100 € asuminen

Tavoitteeni on kasvattaa tuloja vuonna 2021 aluksi 1000 € kokonaistuloihin kuukaudessa. Siirtyessäni päätoimiseksi olen oikeutettu hakemaan starttirahaa. Jos starttirahaa myönnetään, olisi nettotuloni starttiraha + lapsilisät + vuokratulot noin 800 €. Päätoimiseksi siirtymiseni vaatii lapsien ulkopuolista hoitoa, eli päivähoidon aloittamista ainakin osa-aikaisesti. Näin kotihoidon tuki loppuu, joskin osittaiseen hoitorahaan saatan olla oikeutettu, riippuen hoitopäivistä. Lasten päivähoidon aloittaminen tulee nostamaan perheen kuluja lähes 450 € / kk, joten omien tulojeni kasvaminen ohjaa tuloja asumisenkuluihin/ yhteisiin kuluihin.

1000 €/ kk tulotason budjetti:

 • 200 € ruoka (50 % ruokabudjetista)
 • 50 € lapset
 • 50 € muut tarpeet
 • 100 € minä
 • 100 € sijoitukset
 • 50 € säästö
 • 450 € asuminen + yhteiset (sis päivähoito)

Kasvavista tuloista siis iso siivu ohjautuu suoraa kasvaviin kuluihin. Näillä kuluilla olisi yhteiset menot suhteutettu tuloihin. Tavoitteeni on vuoden loppupuolella n 1500 € kokonaisnettotulot, jolloin loppuvuoden budjetti olisi seuraavanlainen:

 • 200 € ruoka (50 % ruokabudjetista)
 • 50 € lapset
 • 50 € muut tarpeet
 • 150 € minä
 • 200 € sijoitukset
 • 150 € säästö
 • 700 € asuminen + yhteiset (sis päivähoito)

Pitkän tähtäimen tavoite on n 2000 € kokonaistulotaso. Tämä ei toteutune vielä ensi vuonna, mutta vuodelle 2022 näen mahdollisuutena. Tässä tulotasossa voisin nostaa yrityksestäni vastaavaa palkkaa, mitä olisin nettotuloja saanut palkkatyöstäni, eli noin 1900 €. Tällöin oma ”unelmabudjettini” olisi seuraavanlainen:

 • 200 € ruoka (50 % ruokabudjetista)
 • 100 € lapset (sis säästöt lapsille)
 • 50 € muut tarpeet
 • 150 € minä
 • 100 € Harrastukset
 • 100 € ravintolat/humputtelu
 • 400 € sijoitukset
 • 100 € säästö
 • 850 € asuminen + yhteiset (sis päivähoito)

Tavoitteenani tulojen rakentamisen lisäksi on nettovarallisuuden kasvattaminen + 10 000 € sekä sijoitusten kokonaisarvo 24 000 €. Sijoitusteni kokonaisarvo 30.12.2020 on päivän markkinahintojen mukaan 18 400 €. Tavoitteenani on siis kasvattaa yritykseni toimintaa ja kannattavuutta siten, että voin rakentaa en avulla tuloja sekä taloudellista turvaa itselleni.

Millaisia tavoitteita sinulla on talouteesi vuonna 2021?

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Jenna Mattila

Mottoni on "ei ne isot tulot vaan tietoiset menot". Olen 32-vuotias vaimo, yrittäjä ja sijoittaja sekä hifisti pihi kotiäiti.

Uutta blogissa

Arkisto

Raha on resurssi, jota tietoisesti ohjaamalla saat elämääsi aidosti merkityksellisiä asioita lisää. Oli se sitten vapaa-aikaa tai unelmiesi ura! 

Raha on väline, sinulle merkityksellisiin asioihin!

Raha on resurssi elämässämme, emme voi kiistää sen tärkeyttä, mutta raha itsessään on väline, joka käsissämme oikein ohjattuna muuttuu mahdollisuuksiksi ja lisääntyväksi merkityksellisyydeksi omassa elämässä.

Olen selvittänyt ajatusten, tunteiden sekä toimintamme vaikutuksia talouteen ja vastaavasti taloudellisen tilanteen vaikutuksia hyvinvointiimme.  Taustani ansiosta minulla on erinomainen ymmärrys muutoksen tukemisen keinoista ja mitä aidosti mielessämme ja toiminnassamme tulee tapahtua, jotta muutos onnistuu.

Taustani ansiosta työterveyteen erikoistuneena hyvinvoinnin asiantuntijana käsittelen talouden teemoja inhimilliset lähtökohdat, tilanteet ja arvot huomioiden. Se mikä on tuottavin, ei läheskään aina ole inhimillisesti paras, eli sinulle merkityksellisin!

Taustani työterveyshoitajana on näyttänyt myös talouden moninaiset roolit elämässämme ja sen haastekokemusten haittavaikutukset aina perhevapaiden, opiskelun, työkyvyn, alanvaihdon kuin eläkkeenkin suhteen. 

Pääkanavani vaikuttajana on Instagram, joissa jaan ajatuksiani päivittäin taloudellisen hyvinvoinnin kokonaisuudesta oman kasvun ja heikkouksienikin kautta sekä tietoa talouden hallinnasta ja taloudellisen hyvinvoinnin kehittämisestä erityisesti ruohonjuuritasolla ja arkitalouden kautta.

Olen myös konkreettisesti tukemassa ja luomassa toimivia yksilötalouden ratkaisuja ja keinoja sopeuttaa omaa toimintaa erilaisiin, muuttuviinkin elämäntilanteisiin. Esimerkiksi asiakkaani ovat onnistuneet maksamaan valmennusten avulla velkoja tuhansia euroja muutamissa kuukausissa olemassa olevilla tulovirroilla. Muutoksella on edetessään valtava voima.

Olen muun muassa kouluttanut alanvaihtoa suunnittelevia oman talouden muovaamiseen tavoitteille sopivalle tasolle sekä kannustanut ja auttanut satoja ihmisiä kokemaan taloudellista mielenrauhaa ja suunnittelemaan omaa talouttaan paremmin. Talouden hallinnalla on työtäni tarkastellen positiivisia vaikutuksia aina omaan hyvinvointikokemukseen saakka. Lisäksi peilaan toimintaani vahvasti näyttöön perustuvaan tietoon muun muassa muutoksesta, voimavarakeskeisestä toiminnasta ja vahvuuksista. Jokainen ansaitsee vahvan taloudellisen itsetunnon.

Esikoiskirjani on tulossa kesäkuussa 2022 MoneyMindfulness -muutoksen työkirja, joka pureutuu tutkittuja menetelmiä hyödyntäen muutokseen ja sen edistämiseen. Tieto yksin ei sitouta muutokseen.

Vaikka pidän sijoittamista ja säästämistä erittäin tärkeänä kokonaisuutena, oman talouden hallinta alkaa oman toiminnan tunnistamisesta ja kulutussuhteen sekä rutiinien muuttamisesta.

Säästäminen tai sijoittaminen eivät teknisenä toimintana takaa sitä, että raha voidaan pitää säästössä tai sijoituksissa. Kakku tulee leipoa ensin, jotta se voidaan kuorruttaa, sen vuoksi painotan perusasioiden viilaamiseen, oman toiminnan ymmärtämiseen sekä ajattelun ja toiminnan muutokseen kokonaisvaltaisesti.

Mitä tahansa tunteita raha sinussa herättääkään, autan sinua saavuttamaan toivomasi ja tavoittelemasi taloudellisen hyvinvoinnin tilan. Kehitetään yhdessä taitojasi niin, että voit säästää ja kokea taloudellista vahvaa itsetuntoa, valjastaa taloutesi mahdollistamaan merkityksellisiä asioita ja unelmiesi toteutumista, riippumatta missä olet nyt.

Rahataidoilla on suurempi merkitys taloudelliseen tasapainoon, kuin pelkillä tuloilla. Autan sinua lähemmäs MoneyMindfulness, hyvinvoivan talouden tilaa. 

Autan sinua näkemään mahdollisuuksia ja rakentamaan vahvan väylän merkityksellisempää elämää ja arkea kohti!

Paranna taloudellista hyvinvointiasi

Ota taloutesi haltuun!