Rahabalanssi®

Säästäminen, budjetointi, rahataidot, sijoittaminen 

Taloudella on keskeinen rooli osana työhyvinvointia.

mennessä | 11.1.2021 | artikkeli, Blogi, Rahabalanssi-blogi | 0 Kommenttia

Työ- ja toimintakyky sekä työhyvinvointi ovat olleet työurani keskiössä työterveyshoitajana. Kuitenkin yksilötalous ja taloudellinen hyvinvointi ovat ydinosaamistani vuosien takaa. Perustyössäni työterveyshoitajana olen huomannut taloudellisen tilanteen työhyvinvointia heikentäviä vaikutuksia ja vastaavasti terveydentilan vaikutuksen talouteen ja työ- sekä toimintakykyyn. Myös taloudellinen huoli voi pitkittää sairauslomalle jäämistä, jottei tulotaso laske. Lisäksi sairastaminen pidentyessä vähentää tulotasoa. Tämä kokonaisuus on tiedetty, mutta keinot tukea ja kouluttaa parempaan talousosaamiseen niin työnantajilla kuin työterveyshuollollakin ovat vähäiset, ellei kokonaan puuttuvat. Tätä ei myöskään pidetä keskeisenä tehtävänä.

 

Rahataitojen kehittämisellä muun muassa toimivan budjetoinnin ja säästämisen keinoin voidaan edistää taloudellista tilannetta ja hyvinvointia tulotasoon katsomatta. Rahabalanssin toimintaperiaatteita ovat laatu, vastuullisuus ja inhimillisyys.

 

Työurallani työterveyshoitajana olen nähnyt taloudellisen tilanteen myös olevan uupumukselle altistava tekijä, joten vaikutukset ovat monialaiset. Taloudellisen hyvinvoinnin lisäämisellä on elämän hallintaa edistäviä vaikutuksia. Etenkin edellinen koronavuosi on ravisuttanut monen taloudellisen turvallisuuden tunnetta ja tarve lisätä talousosaamista on keskeistä. Vastaavasti tulojen epävarmuus esimerkiksi uudelleen kouluttautumisen tai työttömyyden vuoksi heikentävät hyvinvointia, vaikka nämä ratkaisut tukisivat yksilön työ- ja toimintakykyä ja näin voisivat ehkäistä muun muassa pidempiä sairauslomia.

 

Marraskuussa 2020 toteutui pilottivalmennus Rahabalanssi budjettikurssi (nyk. Rahabalanssi Tasapainoon) verkkovalmennuksena, jonka keskeinen sisältö on taloustaitojen lisäämisessä tulojen, menojen selvityksen ja budjetoinnin keinoin. Valmennuksessa keskeinen rooli on myös ratkaisukeskeisellä muutoksen tukemisella ja tavoitteiden asettamisella. Tieto yksin ei riitä muutokselle, se on selviö jo elintapamuutoksienkin vaikeuden vuoksi. Tahtotila ja vastuun otto on tultava yksilöstä itsestä. Myös velka, sen maksu, velkojenvyörytys ja velkaantumisen ehkäisemisen teema on sisällössä huomioitu. Nämä ovat yhteiskunnallisestikin merkittävä huoli, joka näkyy muun muassa maksuhäiriömerkintöjen nousussa.

 

Olen kartoittanut kyselyllä lyhennetyn työajan tekemisen tarpeita ja taloudellisen tilanteen vaikutusta tilanteeseen. Kyselylinkin jaoin sosiaalisen median kanavissani. Kysely ei ole tutkimus, enkä kartoittanut vastaajien sukupuolta tai ikää, mutta pelkästään Instagram yleisön perusteella uskon vastausten painottuvan noin 25-44 -vuotiaisiin naisiin.

 

Vastaajista (n=252):

  • 53 % kokee työnsä mielekkäänä (20 % ei, loput 17 % ei osaa sanoa)
  • Kaikista vastaajista 81 % toivoo tekevänsä lyhyempää työaikaa ja 74 % ei sitä vielä tee.
  • 61 % vastaajista pitää taloutta syynä, ettei tee lyhyempää työaikaa, vaikka haluaisi.
  • Kaikista vastaajista 30 % on terveydellisiä haasteita selviytyä työstään.

Vaikka otanta on pieni ja suuntaa-antava, voidaan sen perusteella arvioida lyhyemmän työajan olevan monen tavoite, riippumatta koetaanko työ mielekkäänä vai ei. Talous nähdään tässä joukossa suurimpana esteenä. Vaikuttamisen mahdollisuudella taas tiedetään olevaan niin työssä kuin muutenkin elämässä hallinnan tunnetta lisäävää vaikutusta, jolla taas on vaikutusta positiiviseen mielenterveyteen ja uupumuksen ehkäisyyn.

 

Oma missoni on edistää hyvinvointia laaja-alaisesti. Haluan omalla toiminnallani rakentaa lisäkeinoja myös työkyvyn ja työhyvinvoinnin tueksi.

 

Nykytyöelämä on hyvin vaativaa ja palautumisaikaa ei välttämättä jää riittävästi. Eikä arkielämän tulisikaan olla pelkkää työstä palautumista. Kyseessä siis ei ollut tutkimus vaan kartoittava kysely, jolla toivon voivan edistää tätä taloudellisen hyvinvoinnin teeman keskustelua myös työpaikoilla ja työhyvinvoinnista puhuttaessa.

 

 

Oma tavoitteeni onkin saada tämä näkyväksi yleisemmälläkin tasolla ja kasvattaa tahtotilaa tämän tukemiseen. Asenneilmapiiri kuitenkin on osin haastava ja avoimella rahapuheella toivottavasti voidaan tätäkin muovata pikkuhiljaa.

 

Onneksi talous aletaan nähdä keskeisempänä asiana osana hyvinvointia, josta kertoo myös muun muassa Terveyskylän Mielenterveystaloon luotu Taloudellisen ahdingon omahoito.

 

Esimerkiksi tiukka taloudellinen tilanne kulujen ja tulojen keskinäisen suhteen ollessa epätasapainossa, taloustilanne voi pitää kynsin hampain kiinni epätyydyttävässä työssä. Velkaantuminen voi heikentää muun muassa taloudenhallinnan tunnetta ja aiheuttaa ahdistusta. Olen henkilökohtaisesti kritisoinut sitä, että talous pidetään irrallisena osana hyvinvoinnista, ääneni on kuitenkin vielä varsin hiljainen, mutta pyrin nostamaan volyymia pala kerrallaan. Sillä on keskeinen rooli, joten tämä on valtavan hienoa, että sairaanhoitopiirit ovat myös tämän (Taloudellisen ahdingon omahoito) kehittäneet.

 

 

 

– Jenna Mattila

 

Valmentaja, kouluttaja, puhuja; Rahabalanssi Oy

Terveydenhoitaja AMK, työterveyshoitaja

Artikkelikuva: Hanna Tarkiainen, Kuvitelmia

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Jenna Mattila

Mottoni on "ei ne isot tulot vaan tietoiset menot". Olen 32-vuotias vaimo, yrittäjä ja sijoittaja sekä hifisti pihi kotiäiti.

Uutta blogissa

Arkisto

Raha on resurssi, jota tietoisesti ohjaamalla saat elämääsi aidosti merkityksellisiä asioita lisää. Oli se sitten vapaa-aikaa tai unelmiesi ura! 

Raha on väline, sinulle merkityksellisiin asioihin!

Raha on resurssi elämässämme, emme voi kiistää sen tärkeyttä, mutta raha itsessään on väline, joka käsissämme oikein ohjattuna muuttuu mahdollisuuksiksi ja lisääntyväksi merkityksellisyydeksi omassa elämässä.

Olen selvittänyt ajatusten, tunteiden sekä toimintamme vaikutuksia talouteen ja vastaavasti taloudellisen tilanteen vaikutuksia hyvinvointiimme.  Taustani ansiosta minulla on erinomainen ymmärrys muutoksen tukemisen keinoista ja mitä aidosti mielessämme ja toiminnassamme tulee tapahtua, jotta muutos onnistuu.

Taustani ansiosta työterveyteen erikoistuneena hyvinvoinnin asiantuntijana käsittelen talouden teemoja inhimilliset lähtökohdat, tilanteet ja arvot huomioiden. Se mikä on tuottavin, ei läheskään aina ole inhimillisesti paras, eli sinulle merkityksellisin!

Taustani työterveyshoitajana on näyttänyt myös talouden moninaiset roolit elämässämme ja sen haastekokemusten haittavaikutukset aina perhevapaiden, opiskelun, työkyvyn, alanvaihdon kuin eläkkeenkin suhteen. 

Pääkanavani vaikuttajana on Instagram, joissa jaan ajatuksiani päivittäin taloudellisen hyvinvoinnin kokonaisuudesta oman kasvun ja heikkouksienikin kautta sekä tietoa talouden hallinnasta ja taloudellisen hyvinvoinnin kehittämisestä erityisesti ruohonjuuritasolla ja arkitalouden kautta.

Olen myös konkreettisesti tukemassa ja luomassa toimivia yksilötalouden ratkaisuja ja keinoja sopeuttaa omaa toimintaa erilaisiin, muuttuviinkin elämäntilanteisiin. Esimerkiksi asiakkaani ovat onnistuneet maksamaan valmennusten avulla velkoja tuhansia euroja muutamissa kuukausissa olemassa olevilla tulovirroilla. Muutoksella on edetessään valtava voima.

Olen muun muassa kouluttanut alanvaihtoa suunnittelevia oman talouden muovaamiseen tavoitteille sopivalle tasolle sekä kannustanut ja auttanut satoja ihmisiä kokemaan taloudellista mielenrauhaa ja suunnittelemaan omaa talouttaan paremmin. Talouden hallinnalla on työtäni tarkastellen positiivisia vaikutuksia aina omaan hyvinvointikokemukseen saakka. Lisäksi peilaan toimintaani vahvasti näyttöön perustuvaan tietoon muun muassa muutoksesta, voimavarakeskeisestä toiminnasta ja vahvuuksista. Jokainen ansaitsee vahvan taloudellisen itsetunnon.

Esikoiskirjani on tulossa kesäkuussa 2022 MoneyMindfulness -muutoksen työkirja, joka pureutuu tutkittuja menetelmiä hyödyntäen muutokseen ja sen edistämiseen. Tieto yksin ei sitouta muutokseen.

Vaikka pidän sijoittamista ja säästämistä erittäin tärkeänä kokonaisuutena, oman talouden hallinta alkaa oman toiminnan tunnistamisesta ja kulutussuhteen sekä rutiinien muuttamisesta.

Säästäminen tai sijoittaminen eivät teknisenä toimintana takaa sitä, että raha voidaan pitää säästössä tai sijoituksissa. Kakku tulee leipoa ensin, jotta se voidaan kuorruttaa, sen vuoksi painotan perusasioiden viilaamiseen, oman toiminnan ymmärtämiseen sekä ajattelun ja toiminnan muutokseen kokonaisvaltaisesti.

Mitä tahansa tunteita raha sinussa herättääkään, autan sinua saavuttamaan toivomasi ja tavoittelemasi taloudellisen hyvinvoinnin tilan. Kehitetään yhdessä taitojasi niin, että voit säästää ja kokea taloudellista vahvaa itsetuntoa, valjastaa taloutesi mahdollistamaan merkityksellisiä asioita ja unelmiesi toteutumista, riippumatta missä olet nyt.

Rahataidoilla on suurempi merkitys taloudelliseen tasapainoon, kuin pelkillä tuloilla. Autan sinua lähemmäs MoneyMindfulness, hyvinvoivan talouden tilaa. 

Autan sinua näkemään mahdollisuuksia ja rakentamaan vahvan väylän merkityksellisempää elämää ja arkea kohti!

Paranna taloudellista hyvinvointiasi

Ota taloutesi haltuun!