Rahabalanssi®

Säästäminen, budjetointi, rahataidot, sijoittaminen 

Ihannebudjetti, budjettimallini prosentteina

mennessä | 17.12.2020 | Blogi, Rahabalanssi-blogi | 0 Kommenttia

Toimiva budjetti perustuu oman talouden tuntemiseen ja tosiasiallisiin lukuihin.

Minulta aina aika-ajoin toivotaan esimerkkibudjetteja, jotka perustuvat prosenttiosuuksiin tuloihin suhteutettuna. Tässä joudun aina tuottamaan pettymyksen, sillä en suosi mitään valmista prosenttiperusteista budjettimallia, sillä jokaisen talouden ja yksilön tulo- ja menorakenne, tavoitteet ja elämäntilanne vaihtelevat.

Suosittelen rakentamaan oman talouden budjetin todellisten tulojen ja menojen mukaan, jossa on arvioitu kriittisten menojen määrä sekä omat toiveet ja tavoitteet. Näillä perusteilla voidaan rakentaa budjetti tuloista ja menoista riippumatta.

Ajatukseni ydin on budjetoida velvoitteet, säästäminen (eli sinä), tarpeellinen kuluttaminen sekä vapaavalintaiset menot.

Velvoitteet kattavat velat, asumisen kulut ja välttämättömät laskut ja kulut. Velvoitteisiin luen asumisen, vakuutukset, osamaksut ja velkojen lyhennykset, liittymät (ei viihdepalveluita) ja välttämättömän liikkumisen sekä terveysmenot. Säästäminen kattaa sijoituksiin, puskuriin, unelmiin ja hankintoihin säästettävät osuudet. Tarpeellinen kuluttaminen kattaa ruuan, talousmenot, puhtauden ja hygienian sekä mahdollisten huollettavien (lapset, lemmikit) perustarpeet. Vapaavalintaiset kattavat esimerkiksi ylimääräisen herkuttelun, harrastukset, viihdepalvelut, hankinnat ja muun kuluttamisen sekä humputtelun. Tarpeellisen kuluttamisen sekä vapaavalintaisten menojen välimaastoon sijoittaisin omiin tavoitteisiin sekä arvoihin perustuvan rahankäytön, kuten opiskelun.

Kaikkia kategorioita pidän tärkeinä, mutta tämä on rahankäyttö järjestykseni. Kaikesta voi periaatteessa halutessaan euromääräisesti tinkiä, kuten muuttaa edullisempaan asuntoon tai syödä halvemmalla, mutta kuluja ei kriittisistä menoista niin vain karsita. Osamaksuja ei voi jättää maksamatta tai vuokran määrää pienentää omaehtoisesti. Velvoitteet on hoidettava, vaikka tilanne olisi mikä. Sen vuoksi pyrin itse pitämään velvoitteet maltillisena. Jos ajattelen omaa talouttani vuosien saatossa, on velvoitteiden osuus ollut enimmillään opiskeluaikana noin 70 % tuloista. Tämä osuus on ollut suuri ja elämäntilanteesta johtuen väliaikainen.

Pysyvämmässä tilanteessa välttämättömät menot ovat olleet enimmillään  60 % talouden nettotuloista, kun olin 2019 hoitovapaalla esikoisesta. Tavoitteeni on pitää välttämättömien menojen osuus enintään 40 % talouden tuloista. Näistä asuminen on enintään 25 %.

Säästövara tai säästöprosentti on tavoitteena pitää maksimaalisena. Näin voi säästää tuleviin isompiinkin hankintoihin ja pitää taloudelle pelivaraa. Kun suunnittelen säästömäärää, tavoittelen elämäntilanteesta huolimatta 10 % nettotuloista. Tämä siis toteutui myös 2019 hoitovapaalla, jolloin tulot olivat noin 60 % tavanomaisesta. Kuitenkin ihanteellisesti tavoittelen noin 20 % säästöä. Säästän kuitenkin myös tulevia tarpeita ja esimerkiksi lomamatkoja varten ennakkoon, eli vaikka säästöprosentti on korkeahko, osa on tarkoituskin käyttää myöhemmin.

Ruoka ja tarpeellinen kuluttaminen on tällä hetkellä noin 30 % talouden nettotuloista. Lapset eivät ole päivähoidossa, toki tulonikin ovat pienet. Kun lapset siirtyvät päivähoitoon ja itse täysin työelämään, tämän osuus tulee olemaan n 20-25 % nettotuloista.

Vapaavalintainen kulutus on sitten sitä mitä näistä tavoitteista jää. Eli normaalitilanteessa 10-20 %. Tästä tavoite on käyttää arvokuluttamiseen kolmannes tai puolet.

Jos siis yhteenvetona kokoaisi budjettimallin, joka on prosenttiperusteinen suhteutettuna talouden nettotuloihin, olisi se seuraavan kaltainen:

  • Asuminen (vastikkeet + laina, tai vuokra) 25 %
  • Muut vastuut (sähkö, vakuutukset, välttämätön liikkuminen, terveys, osamaksut ja velat) 15 %
  • Säästäminen ja sijoittaminen 20 %
  • Tarpeellinen kulutus (ruoka, hygienia, puhtaus, huollettavien menot, muut velvoitteet) 20-25 %
  • Vapaavalintainen kulutus (arvokulutus, humputtelu, palvelut, harrastukset jne)  15-20 %

Tällainen malli ja tapa jättää talouteen pelivaraa. Jos velkaa tai osamaksuja on, ne summat voi ajatuksissa käyttää tulevaisuuden säästöksi. Tällaisella kulurakenteella tulojen mahdolliset muutokset tai putoaminen ei saata taloutta heti stressitilaan. Ylläolevat prosentit ovat sellaisia, jotka toteutuisivat työssä käydessäni, tällä hetkellä hoitovapaalla asuminen, muut vastuut sekä tarpeellinen kulutus vievät n 75 % tuloista. Loppu 25 % jää säästöön ja muuhun kuluttamiseen. Tästä keskimäärin 15-20 % menee säästöön.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Jenna Mattila

Mottoni on "ei ne isot tulot vaan tietoiset menot". Olen 32-vuotias vaimo, yrittäjä ja sijoittaja sekä hifisti pihi kotiäiti.

Uutta blogissa

Arkisto

Raha on resurssi, jota tietoisesti ohjaamalla saat elämääsi aidosti merkityksellisiä asioita lisää. Oli se sitten vapaa-aikaa tai unelmiesi ura! 

Raha on väline, sinulle merkityksellisiin asioihin!

Raha on resurssi elämässämme, emme voi kiistää sen tärkeyttä, mutta raha itsessään on väline, joka käsissämme oikein ohjattuna muuttuu mahdollisuuksiksi ja lisääntyväksi merkityksellisyydeksi omassa elämässä.

Olen selvittänyt ajatusten, tunteiden sekä toimintamme vaikutuksia talouteen ja vastaavasti taloudellisen tilanteen vaikutuksia hyvinvointiimme.  Taustani ansiosta minulla on erinomainen ymmärrys muutoksen tukemisen keinoista ja mitä aidosti mielessämme ja toiminnassamme tulee tapahtua, jotta muutos onnistuu.

Taustani ansiosta työterveyteen erikoistuneena hyvinvoinnin asiantuntijana käsittelen talouden teemoja inhimilliset lähtökohdat, tilanteet ja arvot huomioiden. Se mikä on tuottavin, ei läheskään aina ole inhimillisesti paras, eli sinulle merkityksellisin!

Taustani työterveyshoitajana on näyttänyt myös talouden moninaiset roolit elämässämme ja sen haastekokemusten haittavaikutukset aina perhevapaiden, opiskelun, työkyvyn, alanvaihdon kuin eläkkeenkin suhteen. 

Pääkanavani vaikuttajana on Instagram, joissa jaan ajatuksiani päivittäin taloudellisen hyvinvoinnin kokonaisuudesta oman kasvun ja heikkouksienikin kautta sekä tietoa talouden hallinnasta ja taloudellisen hyvinvoinnin kehittämisestä erityisesti ruohonjuuritasolla ja arkitalouden kautta.

Olen myös konkreettisesti tukemassa ja luomassa toimivia yksilötalouden ratkaisuja ja keinoja sopeuttaa omaa toimintaa erilaisiin, muuttuviinkin elämäntilanteisiin. Esimerkiksi asiakkaani ovat onnistuneet maksamaan valmennusten avulla velkoja tuhansia euroja muutamissa kuukausissa olemassa olevilla tulovirroilla. Muutoksella on edetessään valtava voima.

Olen muun muassa kouluttanut alanvaihtoa suunnittelevia oman talouden muovaamiseen tavoitteille sopivalle tasolle sekä kannustanut ja auttanut satoja ihmisiä kokemaan taloudellista mielenrauhaa ja suunnittelemaan omaa talouttaan paremmin. Talouden hallinnalla on työtäni tarkastellen positiivisia vaikutuksia aina omaan hyvinvointikokemukseen saakka. Lisäksi peilaan toimintaani vahvasti näyttöön perustuvaan tietoon muun muassa muutoksesta, voimavarakeskeisestä toiminnasta ja vahvuuksista. Jokainen ansaitsee vahvan taloudellisen itsetunnon.

Esikoiskirjani on tulossa kesäkuussa 2022 MoneyMindfulness -muutoksen työkirja, joka pureutuu tutkittuja menetelmiä hyödyntäen muutokseen ja sen edistämiseen. Tieto yksin ei sitouta muutokseen.

Vaikka pidän sijoittamista ja säästämistä erittäin tärkeänä kokonaisuutena, oman talouden hallinta alkaa oman toiminnan tunnistamisesta ja kulutussuhteen sekä rutiinien muuttamisesta.

Säästäminen tai sijoittaminen eivät teknisenä toimintana takaa sitä, että raha voidaan pitää säästössä tai sijoituksissa. Kakku tulee leipoa ensin, jotta se voidaan kuorruttaa, sen vuoksi painotan perusasioiden viilaamiseen, oman toiminnan ymmärtämiseen sekä ajattelun ja toiminnan muutokseen kokonaisvaltaisesti.

Mitä tahansa tunteita raha sinussa herättääkään, autan sinua saavuttamaan toivomasi ja tavoittelemasi taloudellisen hyvinvoinnin tilan. Kehitetään yhdessä taitojasi niin, että voit säästää ja kokea taloudellista vahvaa itsetuntoa, valjastaa taloutesi mahdollistamaan merkityksellisiä asioita ja unelmiesi toteutumista, riippumatta missä olet nyt.

Rahataidoilla on suurempi merkitys taloudelliseen tasapainoon, kuin pelkillä tuloilla. Autan sinua lähemmäs MoneyMindfulness, hyvinvoivan talouden tilaa. 

Autan sinua näkemään mahdollisuuksia ja rakentamaan vahvan väylän merkityksellisempää elämää ja arkea kohti!

Paranna taloudellista hyvinvointiasi

Ota taloutesi haltuun!